GetValue

Geeft als resultaat de gevraagde waarde in Waardenummer uit LijstMetWaarden.

Opmaak 

GetValue (LijstMetWaarden ; Waardenummer)

Parameters 

LijstMetWaarden - een lijst met door Returns gescheiden waarden.

Waardenummer - de uit de lijst op te vragen waarde.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

8.0

Beschrijving 

Raadpleeg ValueCount functie voor een beschrijving van een lijst met waarden.

GetValue geeft de opgegeven waarde, zonder terugloopteken erna, als resultaat.

Voorbeeld 1 

GetValue ("Londen¶Parijs¶Hongkong" ; 2) geeft als resultaat Parijs.