GetAsTime

Geeft als resultaat tijdstippen of tijdstempels in tekst als veldtype tijd.

Opmaak 

GetAsTime (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld waarin een tijd wordt gebruikt.

Resulterend gegevenstype 

time

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Beschrijving 

Gebruik met formules die de functie Time of Timestamp bevatten; gebruik de functie GetAsTime of Date om een tijdconstante in een formule in te voeren. De opmaak van de opgegeven tijd moet overeenkomen met de tijdopmaak van het systeem waarop het bestand is gemaakt.

Voorbeeld 1 

GetAsTime ("02:47:35") geeft als resultaat 02:47:35 AM wanneer u Tijd als het berekeningsresultaat selecteert. Op dit resultaat kunt u tijdberekeningen uitvoeren.

Voorbeeld 2 

GetAsTime ("02:47:35") geeft als resultaat 01-01-0001 02:47:35 AM wanneer u Tijdstempel als het berekeningsresultaat selecteert.

Voorbeeld 3 

Abs (GetAsTime ("12:15 pm") - Sluitingstijd) geeft als resultaat 3:00:00 wanneer het veld Sluitingstijd de waarde 3:15 PM bevat.