Replace

Vervangt een reeks tekens in tekst door vervangende tekst.

Opmaak 

Replace (tekst ; begin ; aantal karakters ; vervangende tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

begin - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat dat staat voor de beginpositie in de tekst.

aantal karakters - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat dat staat voor het aantal tekens dat uit de tekst moet worden verwijderd

vervangende tekst - een tekstuitdrukking of een veld met de tekst die de oorspronkelijke tekstreeks moet vervangen.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

6.0 of lager

Beschrijving 

De tekenvervanging in tekst begint bij de begintekenpositie en gaat door tot het aantal tekens bij aantal karakters is bereikt. Vergelijk deze functie met de functie Substitute.

Voorbeeld 1 

Replace ("1234567" ; 5 ; 1 ; "X") geeft als resultaat 1234X67.

Replace ("1234567" ; 5 ; 1 ; "XX") geeft als resultaat 1234XX67.

Replace ("1234567" ; 5 ; 2 ; "X") geeft als resultaat 1234X7.

Replace ("1234567" ; 5 ; 0 ; "X") geeft als resultaat 1234X567.

Voorbeeld 2 

Replace ("William" ; 3 ; 4 ; "NIEUWE TEKST") geeft als resultaat WiNEW TEXTm.

Voorbeeld 3 

Replace (Telefoonnummer ; 1 ; 3 ; "024") geeft als resultaat 024-222-4466 wanneer het veld Telefoonnummer de waarde 020-222-4466 bevat.