Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Nya funktioner i FileMaker Pro 17 Advanced
 

Nya funktioner i FileMaker Pro 17 Advanced

FileMaker Pro 17 Advanced innehåller följande funktioner och förbättringar.

FileMaker Pro Advanced ersätter FileMaker Pro

FileMaker Pro Advanced innehåller funktioner som gör det enklare och snabbare att utveckla och driftsätta anpassade appar i FileMaker Pro Advanced. Funktionerna blir tillgängliga när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Enklare att skapa anpassade appar

Använd det nya fönstret Skapa för att skapa anpassade appar baserade på Start-appar för många vanliga affärsuppgifter. Utforska även Exempel-apparna för att se mer av vad du kan skapa med FileMaker Pro Advanced. Se Skapa en FileMaker Pro Advanced-fil.

Du kan lägga till tilläggstabeller i dina anpassade appar för att hålla koll på flera vanliga typer av relaterad information, till exempel åtgärder, personer och bilagor. Mer information finns i Lägga till tilläggstabeller i anpassade appar.

Förbättrade verktyg för layoutdesign

Omarbetat Layoutläge – skapa och redigera fält, arbeta med flera objekt åt gången och använd Granskaren utan att öppna separata fönster och dialogrutor när du skapar och redigerar layouter. Se Definiera och ändra fält i fliken Fält, Använda fliken Objekt för att arbeta med objekt och Utforma objekt med Granskaren.

Portaler för huvud/detalj-layouter – portaler kan nu visa poster från det aktuella sökresultatet vilket gör det enklare att skapa huvud/detalj-layouter. Mer information finns i Skapa portaler för huvud/detalj-layouter.

Välja objekt i grupper – i en layout kan du välja, ändra storlek, flytta och formatera enskilda objekt som ingår i en grupp utan att dela upp gruppen. Mer information finns i Markera objekt.

Temat Universal Touch – Det här nya temat som används av Start-appar och Tilläggstabeller innehåller flera uppsättningar stilar i ett tema, så att du enklare kan kombinera olika stilar i samma layout. Den neutrala färgpaletten gör det enkelt att anpassa temat – lägg bara till dina egna färger i några stilar. För lokaliserade anpassade appar fungerar standardstorlekarna för fält och textobjekt bra för alla språk som stöds. Mer information finns i Ändra tema i en layout.

Enklare att använda

Förbättrad filhantering – enkelt att öppna filer och hantera favoritfiler och favoritvärdar. Se Öppna och hantera filer och Arbeta med favoritfiler och värdar.

Flera e-postbilagor – när du skickar e-post kan du nu använda alternativet Bifoga filer för att bifoga flera filer i varje meddelande. Se Skicka e-postmeddelanden och scriptsteget Skicka e-post.

Standardfält – när du skapar en tabell läggs flera vanliga fält nu till automatiskt. Mer information finns i Definiera databastabeller.

Kopiera och klistra in anpassade menyer – nu kan du använda vanliga kortkommandon för att kopiera anpassade menyuppsättningar, menyer och menyobjekt och klistra in dem i en annan FileMaker Pro Advanced-fil. Mer information finns i Definiera anpassade menyer.

Förbättrad funktion under återanslutning – om du förlorar nätverksförbindelsen till en värd kan du fortsätta att arbeta med filer som inte behöver den värden medan anslutningen återupprättas.

Säkrare

Kontolåsning – när du misslyckats med att logga in till en värdbaserad fil flera gånger under några minuter måste du vänta en stund innan du kan försöka igen.

Scriptsteg

Nya scriptsteg

Konfigurera lokal notis – köar eller rensar en lokal notis för en iOS-enhet. Mer information finns i scriptsteget Konfigurera lokal notis.

Öppna värdar – öppnar dialogrutan Värdar. Mer information finns i scriptsteget Öppna värdar.

Öppna Mina appar – öppnar fönstret Mina appar. Mer information finns i scriptsteget Öppna Mina appar.

Ändrade scriptsteg

FileMaker Data API-stöd för att utföra script – de flesta scriptsteg som stöds av Anpassad webbpublicering stöds nu av FileMaker Data API. Se kompatibilitetstabellen för varje scriptsteg i Scriptsteg.

Alternativet Skapa kataloger – en del scriptsteg som sparar och exporterar poster och data har nu alternativet Skapa kataloger, som gör att nya kataloger som anges i utdatafilens sökväg skapas. Se scriptsteget Exportera fältinnehåll, scriptsteget Exportera poster, scriptsteget Spara poster i Excel-format, scriptsteget Spara poster i PDF-format, scriptsteget Spara poster som ögonblicksbildlänk och scriptsteget Spara en kopia.

Infoga från URL – du kan nu ställa in så att data som returneras i en variabel lagras som containerdata. Mer information finns i scriptsteget Infoga från URL.

Öppna Startcenter – det här scriptsteget är nu Öppna Mina appar; det öppnar det nya fönstret Mina appar. Mer information finns i scriptsteget Öppna Mina appar.

Fjärröppna – det här scriptsteget är nu Öppna värdar; det öppnar den nya dialogrutan Värdar. Mer information finns i scriptsteget Öppna värdar.

Utför script och Utför script på server – med det nya alternativet Angivet kan du välja ett script från en lista eller ange scriptnamnet med en beräkning. Utför script på server kräver inte längre ett konto med den utökade behörigheten fmapp. Se scriptsteget Utför script och scriptsteget Utför script på server.

Skicka e-post – du kan nu bifoga flera filer i varje meddelande. Mer information finns i scriptsteget Skicka e-post.

Visa anpassad dialogruta – du kan nu använda variabler för inmatningsfält. Mer information finns i scriptsteget Visa anpassad dialogruta.

Funktioner

Nya funktioner

Get (AktivtPostnummer) – returnerar ett tal som motsvarar den post som har fokus i aktuella hittade poster. Mer information finns i funktionen Get ( AktivtPostnummer ).

Get (UUIDNummer) – returnerar ett tal som motsvarar en unik identitetsbeteckning (UUID). Mer information finns i funktionen Get ( UUIDNummer ).

GetSensor – returnerar värdet av en angiven sensor för en iOS-enhet. Mer information finns i funktionen GetSensor.

Ändrade och borttagna funktioner

För sändning av e-post stöds inte längre alternativet Samla in adresser från sökresultat med alternativet Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet). Se Skicka e-postmeddelanden och scriptsteget Skicka e-post.

Stöd för att ansluta till en värd via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) har tagits bort. Mer information finns i Öppna delade filer som klient.

Stöd för bildformaten JPEG 2000, MacPaint, Photoshop, SGI och TGA har tagits bort. Mer information finns i Använda data i containerfält.

Relaterade avsnitt 

FileMaker Pro Advanced-funktioner som inte är kompatibla med tidigare versioner