Referens > FileMaker Pro Advanced-funktioner som inte är kompatibla med tidigare versioner
 

FileMaker Pro Advanced-funktioner som inte är kompatibla med tidigare versioner

Det här avsnittet innehåller funktioner som lanserats sedan FileMaker Pro Advanced 12 och FileMaker Pro 12 som inte är bakåtkompatibla med tidigare versioner av produkten.

Information om versionen som varje scriptsteg, funktion och scripttrigger introducerades i finns i enskilda hjälpavsnitt. Information om nya funktioner i den aktuella versionen finns i Nya funktioner i FileMaker Pro 17 Advanced.

Följande tabell visar i vilken version som varje funktion infördes.

 

Funktion

Version

Granskarens Dölj objekt vid-alternativ

13

Glidkontroller

13

Flytande fönster

13

Förbättringar av visningsläget för Listvy-poster och portalrader

13

Anpassa layoutbakgrunden med bilder, färger eller övertoningar för helskärmsläge

13

Förbättringar av containerfält inom datalagring, hämtning av metadata för filer och prestanda

13

Alternativet Lägsta tillåtna version för att öppna filen i dialogrutan Filtillval

13

Alternativet Lista över för statistikfältberäkning

13

Visa anpassad app-ikon i fönstren Mina appar och Senaste i FileMaker Pro Advanced och i Startcenter i FileMaker Go och FileMaker WebDirect

14

Knappetiketter med text, en ikon (fördefinierad eller anpassad) eller både och

14

Knapprader

14

Platshållartext i fält

14

Navigeringslayoutdelar

14

Bock för att indikera markerade kryssrutor

14

Styr formatmall för dold redigeringsruta

15

Kortfönster

16

Kontoautentisering via OAuth-identitetsleverantörer

16

Externa scriptsteg som tillhandahålls av plugin-program

16

Portaler som visar poster från aktuell tabell

17