Dela filer i ett nätverk > Öppna delade filer som klient
 

Öppna delade filer som klient

När en fil har öppnats av en värd och delats med Nätverksdelning i FileMaker kan du öppna den som klient.

Så här öppnar du en delad fil som klient:

1. Välj Arkiv > Värdar > Visa Värdar.

Eller välj Arkiv > Värdar och välj en värd i menyn.

Om inga värdar visas i dialogrutan Värdar klickar du på pilen (Windows) eller på Visa (macOS) intill Lokalt.

Leta upp en värd genom att skriva de första tecknen i värdnamnet i sökrutan för värd eller genom att rulla.

2. Om du vill se vilka filer som är tillgängliga från en värd klickar du på värdnamnet.

Filer visas till höger i dialogrutan.

Leta upp en fil genom att skriva de första tecknen i filnamnet i sökrutan för filer eller genom att rulla.

Klicka på Knappen nätverksfilsökväg eller Knappen Lägg till värd för att ändra hur filer visas.

3. Öppna en fil genom att markera filnamnet och klicka på OK.

Ange kontonamn och lösenord om det efterfrågas. Om du har ett konto som hanteras av en OAuth-identitetsleverantör väljer du leverantören och anger kontouppgifterna på leverantörens webbsida. Använd det fullständiga domännamnet för värden (t.ex. värd.domän.com). Mer information finns i Öppna filer som är skyddade av lösenord.

Så här öppnar du en delad fil som klient med hjälp av en nätverksfilsökväg:

1. Välj Arkiv > Värdar > Visa Värdar.

2. Klicka på Ikon med öppet lås i dialogrutan Värdar.

3. Vid Nätverksfilsökväg anger du adress och filnamn för den delade filen i följande format:

fmnet:/adress/filnamn

Till exempel:

en IPv4-adress: fmnet:/192.168.10.0/Mina adresser

en IPv6-adress: fmnet:/[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mina adresser

ett DNS-namn: fmnet:/värd.domän.com/Mina adresser

Lägg märke till att det bara ska vara ett snedstreck i fmnet:/.

För att lägga till en lokal värd som favorit:

I listan med lokala värdar högerklickar du på ett värdnamn och väljer Lägg till favorit.

För att lägga till eller redigera en värd:

1. Gör något av följande:

Klicka på Knappen Sida vid sida intill sökrutan för värdar för att lägga till en favoritvärd som inte visas i listan med lokala värdar.

Redigera en favoritvärd genom att dubbelklicka på värdnamnet i listan med favoritvärdar. (Eller högerklicka på värdnamnet och välj Redigera favorit.)

2. Ange värdens IP-adress eller domännamn i Värdens internetadress i dialogrutan som visas.

IP-adresser anges i något av följande format
IPv4: 192.168.10.0
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]

Ange domännamn med formatet värd.domän.com.

3. (valfritt) Ange ett namn för värden i Favoritvärdnamn.

Om du inte anger något namn visas bara värdens Internet-adress i dialogrutan Värdar.

Så här tar du bort en favoritvärd:

I listan med favoritvärdar högerklickar du på ett värdnamn och väljer Ta bort favorit.

Kommentarer 

När du öppnar en värdbaserad fil kan du se en låsikon som anger säkerhetsnivån på anslutningen till värden. Mer information finns i Om säkerhetslåsikonerna.

Du kan välja en anpassad ikon som ska representera en fil. Mer information finns i Ange filtillval.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med favoritfiler och värdar

Öppna och hantera filer

Ange inställningar för tillåtna värdar