Använda avancerade verktyg
 

Använda avancerade verktyg

FileMaker Pro Advanced innehåller funktioner som gör det enklare och snabbare att utveckla och driftsätta anpassade appar i FileMaker Pro Advanced för arbetsgrupper, webbplatser och fristående runtime-program. Funktionerna blir tillgängliga när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg är vald.

De avancerade verktygen inkluderar:

Developer-verktyg – för att skapa, anpassa och distribuera fristående runtime-lösningar och kryptera databasfiler.

Funktionen Databasdesignrapport – för att publicera utförlig dokumentation om databasers strukturer och scheman.

Scriptdebuggern – för att systematiskt testa och debugga FileMaker-scripts.

Datagranskare – för att övervaka fält, variabler och beräkningar.

Funktionen Anpassade menyer – för att skapa egna menyer för en lösning.

Verktyget Anpassade funktioner – för att skapa anpassade funktioner som kan användas var som helst i lösningen.

Kopiera fältscheman eller tabellscheman och importera tabellscheman för att slå samman tabeller från en flerfilslösning till en fil.

Kopiera och klistra in layoutteman.

Så här använder du avancerade verktyg:

Obs!  För att använda avancerade verktyg måste du starta om FileMaker Pro Advanced efter att ha valt inställningen Använd avancerade verktyg. Du måste även starta om FileMaker Pro Advanced om du avmarkerar inställningen för att sluta använda verktygen.

1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.

macOS: Välj FileMaker Pro Advanced > Inställningar.

2. I fliken Diverse väljer du Använd avancerade verktyg.

3. Starta om FileMaker Pro Advanced.

Relaterade avsnitt 

Ange allmänna inställningar

Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser