Spara, importera och exportera data > Skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i postinformation > Skicka e-postmeddelanden
 

Skicka e-postmeddelanden

1. Sök posten eller posterna som innehåller de data du vill använda i e-postmeddelandet.

Mer information finns i Söka efter poster.

2. Välj Arkiv-menyn > Skicka > e-post.

3. För Skicka via:

För att skicka via ett e-postprogram som stöds godkänner du standardvärdet, E-postklient.

Om du vill skicka med hjälp av SMTP (utan ett e-postprogram) väljer du SMTP Server och anger information (se Ange eller redigera SMTP-alternativ).

4. För Skapa:

För att skicka ett meddelande till alla mottagare väljer du Ett e-postmeddelande med data från aktuell post.

För att skicka ett meddelande för varje post i hittade poster till alla mottagare, väljer du Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet).

5. För Till, Kopia, och Hemlig kopia anger du en eller flera e-postadresser och separerar dem med ett semikolon eller returtecken. Eller gör något av följande:

 

För att

Klicka på pilen och välj

Ange ett fält som innehåller en eller flera e-postadresser

Ange fältnamn

Ange en beräkning som innehåller en eller flera e-postadresser

Ange beräkning

Windows: Ange en eller flera e-postadresser från Windows normala e-postklient

Ange e-postadresser

6. Om du angav att du vill skicka ett e-postmeddelande i steg 4 och angav ett fält eller en beräkning i steg 5, markerar du Samla in adresser från sökresultat för att samla adresser från alla poster i aktuellt sökresultat.

Antalet mottagare för meddelandet beror på fältinnehållet eller resultatet av beräkningen. I annat fall används bara adressen från aktuell post.

7. Ange text för Ämne och Meddelande. Eller gör något av följande:

 

För att

Klicka på pilen och välj

Ange ett fält som innehåller text för e-postmeddelandet

Ange fältnamn

Ange en beräkning som genererar text för e-postmeddelandet

Ange beräkning

Om det exempelvis för närvarande är juli månad, returneras "Månadsrapport för juli" av följande beräkning för ett ämne:

"Månadsrapport för " & Month (Get ( AktuelltDatum ) )

Använda innehållet från en textfil som meddelande

Infoga text från fil (intill Meddelande)

8. (valfritt) Klicka på Bifoga filer och välj en fil. Upprepa för att bifoga fler filer.

Kommentarer 

Om du anger innehållet i ett fält som e-postadress och fältet innehåller mer än en adress (separerade av semikolon, returtecken eller komman, beroende på vad din e-postklient kräver) skickas ett meddelande till varje adress i varje post.

E-post skickas som ren text. Om du vill använda formatering eller ändra innehållet i ett e-postmeddelande kan du läsa scriptsteget Skicka e-post.