Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtPostnummer )
 

Get ( AktivtPostnummer )

Returnerar ett tal som motsvarar den post som har fokus i aktuella hittade poster.

Format 

Get ( AktivtPostnummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro Advanced 17.0

Beskrivning 

Det returnerade värdet är det aktuella postnumret som visas i navigeringskontrollerna i statusverktygsfältet. Det avgörs av postens relativa placering bland de hittade posterna och ändras beroende på sökvillkoren och sorteringsordningen.

Kommentarer 

Om du vill ha ett värde som ger posten en unik, permanent identifiering i tabellen kan du använda funktionen Get ( PostID ).

Exempel 1 

Returnerar 4 när den fjärde posten i sökresultatet har fokus.

Exempel 2 

Anta att du för en portal som visar poster från den aktuella tabellen vill visa en knapp i en portalrad bara när raden är den aktiva portalraden. (Detta inträffar när postens position i det aktuella sökresultatet är samma som numret på posten som har fokus.)

För att dölja knappen när raden inte är den aktiva portalraden väljer du knappen. I fliken Data Ekvation i Granskaren anger du följande formel för Dölj objekt vid:

not ( Get ( Postnummer ) = Get ( AktivtPostnummer ) )

Du kan även använda detta exempel för att bara visa en knapp i den aktiva posten i Listvy.

Se Skapa portaler för huvud/detalj-layouter och Dölja eller visa layoutobjekt.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

funktionen Get ( Postnummer )