Skapa en anpassad app > Skapa en FileMaker Pro Advanced-fil
 

Skapa en FileMaker Pro Advanced-fil

Du kan:

skapa en fil (eller anpassad app) baserat på en av de fördefinierade Start-apparna eller Exempel-apparna som medföljer FileMaker Pro Advanced

skapa en tom fil och skapa sedan dess tabeller, fält och layouter

konvertera en fil från ett annat filformat (t.ex. en Microsoft Excel-fil), se Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro Advanced-fil

För att skapa en anpassad app baserad på en Start-app eller Exempel-app:

1. Välj Arkiv > Skapa ny.

2. Välj en fördefinierad app från följande kategorier:

 

Kategori

Beskrivning

Start-appar

Dessa enkla appar som följer flera relaterade objekt är ett bra ställe att starta på när du skapar din första anpassade app. Förutom en huvudtabell vars poster visas i list- och detaljlayouter har dessa appar en eller flera relaterade tabeller vars poster visas i portaler eller ytterligare layouter.

Exempelvis kan Start-appen Kontakter användas för att hålla koll på flera kontakter, som var och en kan ha flera gatuadresser, telefonnummer och e-postadresser som visas i portaler.

Exempel-appar

Dessa avancerade exempelappar visar mer av vad du kan skapa med FileMaker Pro Advanced.

Med Exempel-appen Kontakter kan du till exempel sortera och filtrera kontaktlistan och skriva ut adressetiketter.

3. Klicka på Skapa.

4. Ange ett namn för filen (välj en annan mapp om så behövs).

5. Klicka på Spara.

FileMaker Pro Advanced öppnar den nya anpassade appen i bearbetningsläge.

Efter att du har skapat en anpassad app kan du enkelt lägga till Tilläggstabeller för att visa relaterade poster i din anpassade app. Se Lägga till tilläggstabeller i anpassade appar.

För att skapa en anpassad app från en ny, tom fil:

1. Välj Arkiv > Skapa ny.

2. Välj Tom och klicka sedan på Skapa.

3. Ange ett namn för filen (välj en annan mapp om så behövs).

4. Klicka på Spara.

FileMaker Pro Advanced öppnar den nya anpassade appen i bearbetningsläget och visar dialogrutan Hantera databas där du definierar fälten. Flera standardfält kan redan vara definierade. Mer information finns i Definiera databastabeller.

5. Definiera fälten och välj alternativ för dem. Mer information finns i Definiera och ändra fält.

Du kan även lägga till tabeller och definiera relationer med hjälp av dialogrutan Hantera databas. Se Definiera databastabeller och Arbeta med relaterade tabeller.

6. Stäng dialogrutan Hantera databas genom att klicka på OK.

7. (valfritt) Växla till Layoutläge och lägg till objekt i layouten. Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.

8. Lägg till data i filen i Bearbetningsläge i den anpassade appen. Mer information finns i Lägga till och visa data.

Kommentarer 

Information om att definiera fält med hjälp av fliken Fält i Layoutläge finns i Definiera och ändra fält i fliken Fält.

Undvik att använda följande i FileMaker Pro Advanced-filnamn:

mer än en punkt, filnamnet bör endast innehålla punkten före filnamnstillägget fmp12

citattecken ("), snedstreck (/), omvänt snedstreck (\), vinkelparenteser (< >), asterisk (*), frågetecken (?), kolon (:), vertikalstreck (|)

Se FileMaker Knowledge Base.