Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med portaler i layouter > Skapa portaler för huvud/detalj-layouter
 

Skapa portaler för huvud/detalj-layouter

Du kan skapa huvud/detalj-layouter som fungerar med poster i det aktuella sökresultatet. Användare kan sedan välja från en lista med poster (i layoutens huvudområde) för att visa mer information (i detaljområdet) om posten.

I en huvud/detalj-layout för produkter listas exempelvis produktnamnen i huvudområdet och vikt och pris för den markerade produkten i detaljområdet.

På en layout:

Huvudområdet är en portal som visar poster från den aktuella tabellen. Lägg bara till de nödvändiga fälten för att användarna ska kunna identifiera posterna i portalen – t.ex. Produkt-ID och Namn. Se anvisningarna nedan.

Detaljområdet är en uppsättning fält som visar mer information om den valda raden i portalen – t.ex. Vikt och Enhetspris. Mer information finns i Placera och radera fält i en layout.

Verktyget Knapprad

Så här skapar du en portal för en huvud/detalj-layout:

1. På layouten där du vill lägga till en portal klickar du på Portalverktyget Knappverktyget i statusverktygsfältet.

2. Placera hårkorspekaren i layouten där du vill att portalen ska börja och dra sedan pekaren diagonalt tills portalen har den storlek som du önskar.

3. I dialogrutan Portalkonfiguration, för Visa poster från väljer du Aktuell tabell.

4. Välj ett alternativ för Visa rullningslist.

5. Välj formattillval för portalen.

Du kan ange antalet rader i portalen och bakgrundsfärgen för portalrader. Mer information finns i Formatera portaler.

6. Klicka på OK.

7. Välj fälten som du vill visa i portalen i dialogrutan Lägg till fält i portal.

Tips  Du kan dra objekt, som fält, till första raden i en befintlig portal om du vill lägga till dem i portalen.

Skillnader mellan portaler som visar poster från den aktuella tabellen och en relaterad tabell

 

För denna åtgärd

Portaler för aktuell tabell

Portaler för en relaterad tabell

Sortera och filtrera poster

Visar alla poster i den aktuella sökningen med aktuell sortering.

Låter dig filtrera eller sortera rader i portalen annorlunda än posterna i sökresultatet.

Klicka på en rad

Gör raden aktiv och går till posten, vilket gör det till den aktuella posten.

Gör raden aktiv. Om du vill gå till en annan post måste du lägga till en knapp-åtgärd till ett objekt i portalen.

Lägga till eller ta bort rader

Lägger till eller tar bort en post i aktuellt sökresultat.

Lägger till eller tar bort en post i den relaterade tabellen.

Visa sökposter

Visar en rad för varje sökpost i den ordning de skapades.

Visar alltid en rad för den aktuella sökposten.

Verkställa ändringar

Verkställer alla ändringar i den aktuella posten när du väljer en annan portalrad.

Verkställer inte ändringar i den aktuella portalraden när du väljer en annan portalrad. Ändringar i alla portalrader verkställs tillsammans när du verkställer den aktuella posten.

Navigera mellan fält med Tabbtangenten, söka och ersätta data, stavningskontrollera, kopiera poster, spara data som en Excel-fil och liknande operationer

Gäller bara den aktuella portalraden innan du går vidare till andra objekt i layouten.

Gäller alla portalrader, en efter en, innan du går vidare till andra objekt i layouten.

Relaterade avsnitt 

Markera och arbeta med portaler

Skapa en layout

Växla mellan layouter