Introduktion till FileMaker Pro Advanced
 

Introduktion till FileMaker Pro Advanced

Detta avsnitt innehåller:

en beskrivning av nya funktioner i FileMaker Pro 17 Advanced

en introduktion till databaser och lägen i FileMaker Pro Advanced

information om grunderna i att arbeta med filer och kommandon i FileMaker Pro Advanced

Ytterligare resurser för FileMaker Pro Advanced

Under Hjälp-menyn hittar du snabbt mer information om FileMaker Pro Advanced:

Resurscenter för att visa instruktionsfilmer om FileMaker Pro Advanced och utforska ett onlinebibliotek som innehåller länkar till bland annat självstudier, utbildning och elektronisk dokumentation.

Produktdokumentation för att visa Product Documentation Center där du kan läsa eller ladda ned annan dokumentation om FileMaker.

FileMaker Community för att samarbeta med andra FileMaker-användare genom ett onlinebaserat forum eller kolla i Knowledge Base.

Service och Support för att söka efter information i Knowledge Base online och hämta nedladdningar och uppdateringar.

Relaterade avsnitt 

Öppna och hantera filer

Skapa en FileMaker Pro Advanced-fil