Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( UUIDNummer )
 

Get ( UUIDNummer )

Returnerar ett tal som motsvarar en unik identitetsbeteckning (UUID).

Format 

Get ( UUIDNummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro Advanced 17.0

Beskrivning 

Returnerar ett unikt tal på 24 byte (192 bitar). Du kan exempelvis använda den här funktionen om du vill generera ett unikt post-ID. Att använda den här funktionen i stället för Get ( UUID ) som det beräknade värdet för ett primärnyckelfält kan förbättra prestandan för operationer baserade på relationer.

För ej lagrade beräkningar returneras ett nytt tal varje gång Get ( UUIDNummer ) utvärderas.

Exempel 1 

Automatisk inmatning av beräkning: Ange beräkningen Get ( UUIDNummer ) med automatisk inmatning i ett numeriskt fält. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.

Alla nya poster har ett unikt ID i fältet – t.ex.:

3351455178917488228606469712264530601969081773070792730006

eller 3,3515e+57 om det visas i ett fält med dataformatet Allmänt.

Du kan göra så här för att definiera ett primärnyckelfält.

Exempel 2 

Ej lagrad beräkning: Ange beräkningen Get ( UUIDNummer ) i ett beräkningsfält. Vid Tillval för lagring väljer du Lagra inte beräkningsresultatet. Varje gång en post används skapas ett nytt nummer.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Funktionen Get ( UUID )

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler