Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Öppna och hantera filer
 

Öppna och hantera filer

Du kan öppna lokala FileMaker Pro Advanced-filer (som finns på din dator). Du kan även:

öppna delade filer på ditt nätverk. Mer information finns i Öppna delade filer som klient.

Konvertera kompatibla filer som har skapats i andra program – till exempel Microsoft Excel-filer eller tabbavgränsade textfiler – till FileMaker Pro 12-format (FMP12). Mer information finns i Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro Advanced-fil.

1.  

För att

Gör så här

Öppna en lokal fil

Välj Arkiv-menyn > Öppna. Gå till filen, markera filnamnet och klicka på Öppna.

Öppna en favoritfil

Välj Arkiv > Mina appar > Visa Mina appar. Dubbelklicka på ett filnamn i fönstret Mina appar.

Välj Arkiv > Mina appar och välj sedan ett filnamn i menyn.

Mer information finns i Arbeta med favoritfiler och värdar.

Öppna en fil som öppnades nyligen

Välj Arkiv > Senaste > Visa senaste. Dubbelklicka på ett filnamn i fönstret Senaste.

Välj Arkiv > Senaste och välj sedan ett filnamn i menyn.

Mer information om hur du visar de senast använda filerna i menyn Senaste finns i Ange allmänna inställningar.

Om du vill ta bort en fil från fönstret Senaste och menyn Senaste så högerklickar du i fönstret Senaste på filnamnet och väljer Ta bort. Filen raderas inte från datorn, den tas bara bort från listorna.

2. Ange ett kontonamn och eventuellt ett lösenord om det efterfrågas.

Mer information finns i Öppna filer som är skyddade av lösenord.

Kommentarer 

Om du vill öppna flera fönster för en fil väljer du menyn Fönster > Nytt fönster. På så sätt kan du visa samma layout i olika fönster eller visa olika layouter av samma fil samtidigt. Du kan söka och sortera helt oberoende i de båda fönstren.

När du öppnar en fil som sparats med datum-, tids- och nummerformat som skiljer sig från systeminställningarna på din dator kan det visas ett varningsmeddelande. Du kan välja att visa och sortera data med filens inställningar eller med systemets inställningar. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.

Om en fil öppnas med ett förvalt lösenord kan du ange ett annat lösenord genom att hålla ned Skift-tangenten (Windows) eller Alternativ-tangenten (macOS) när du öppnar filen.

Information om att visa en specifik layout när en fil öppnas finns i Ange filtillval.

Även om du stänger en fil kan den fortfarande vara öppen som en dold fil om fönstret eller någon annan fil visar data från filen. (Ett annat fönster kan till exempel visa relaterade data från filen som du försöker stänga.) Filen stängs när du stänger alla beroende fönster.

Alla versioner av FileMaker Pro Advanced sedan version 12 öppnar filer i FMP12-format utan att de behöver konverteras först. Filer som har skapats i tidigare versioner måste konverteras. Mer information finns i Konvertera filer från FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Pro 11 och tidigare.

Relaterade avsnitt 

Spara och kopiera filer

Spara och återställa layoutändringar

Växla mellan layouter