Använda avancerade verktyg > Definiera anpassade menyer
 

Definiera anpassade menyer

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan skapa egna menyer för dina databaslösningar. Du kan lägga till, redigera, duplicera och radera menyer och menyalternativ på många sätt, t.ex.:

ändra namn på en meny eller ett menyalternativ.

Utföra ett script eller scriptsteg från ett menyalternativ. Du kan också köra scripts från en ikon på ett associerat verktygsfält och snabbmeny.

Tilldela egna kortkommandon och åtkomstnycklar på tangentbordet.

Ange plattform för dina menyer och menyalternativ.

Ange ett läge för dina menyer.

Ange menyuppsättningar för filer och layouter.

Du kan skapa en meny genom att börja med en tom meny eller genom att redigera en kopia av en standardmeny i FileMaker. Du kan duplicera en meny så att du kan göra ändringar utan att modifiera originalet, eller radera menyer som användarna inte kommer att behöva.

Gör så här när du vill skapa, redigera, duplicera eller radera en meny:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade menyer > fliken Anpassade menyer.

2. Om det ingår menyer i FileMaker Pro Advanced som inte finns i filen, lägger du till de menyer som saknas genom att klicka på Uppdatera.

3. Gör följande i dialogrutan Hantera egna menyer:

 

För att

Gör så här

Skapa en meny

Klicka på Skapa och välj sedan ett alternativ. Om du startar med en standardmeny i FileMaker väljer du en meny på listan.

Tips!  Håll ned Skift och klicka på Skapa om du vill skapa en tom meny och sedan klicka på Redigera om du vill ändra den.

Redigera, duplicera eller ta bort en meny

Markera menyn i listan och klicka sedan på Redigera, Duplicera eller Radera.

Det går inte att redigera standardmenyerna i Filemaker Pro Advanced, så de visas inte i listan.

Viktigt!  När du tar bort en meny, tar du också bort dess menyalternativ.

Sortera menylistan

Välj från Visa. Om du vill skapa en egen ordning drar du bara objekten i listan.

Du kan också klicka på menynamnet eller kolumnrubrikerna under Visa rubrik.

Visa menyuppsättningen i menyn eller visa kommentarer som beskriver menyn

Klicka på kolumnrubriken Används i menyuppsättningar / Kommentarer.

4. Om du valde Skapa eller Redigera anger du ett namn, beskrivningar och andra alternativ för hela den egna menyn i dialogrutan Redigera anpassad meny.

Beskrivningar visas i dialogrutan Hantera anpassade menyer, inte i lösningen.

 

För att

Gör så här

Ange en rubrik som du vill visa på menyraden i lösningen

I Menyrubrik väljer du Åsidosätt titel och anger sedan namnet.

Windows: Om du vill ange en snabbtangent skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som snabbtangent. Du kan exempelvis skriva Ar&kiv för att visa Arkiv-menyn med k som snabbtangent.

Om du vill att menyrubriken ska baseras på ett beräkningsresultat klickar du på Ange.

Obs!  Du kan inte ändra namn på menyerna Hjälp och FileMaker Pro Advanced.

Installera menyer baserat på villkor som du anger

För Installera när anger du en beräkning som resulterar i ett booleskt värde.

Menyn installeras om beräkningen ger resultatet sant eller ett annat resultat än noll.

Om du exempelvis vill att en meny ska visas när filen öppnas i Windows anger du:
If ( Abs(Get ( Systemplattform )) = 2; 1; 0 )

Menyn installeras inte om beräkningen ger resultatet falskt eller noll.

Om du exempelvis vill att en meny ska visas när filen öppnas i macOS anger du:
If ( Abs(Get ( Systemplattform )) = 1; 1; 0 )

Om en meny alltid ska installeras anger du 1 för Installera när.

5. Skapa egna menyelement och klicka sedan på OK.

Mer information finns i Skapa och redigera anpassade menyobjekt.

6. I dialogrutan Hantera anpassade menyer väljer du en menyuppsättning i Standardmenyuppsättning för filen.

Kommentarer 

FileMaker-funktioner fungerar bara om de är inkluderade i en meny. Om du exempelvis skulle ta bort menyn Redigera så fungerar inte längre genvägarna Klipp, Kopiera och Klistra.

Om du vill lägga till anpassade menyelement för nya funktioner i menyuppsättningar som skapats i tidigare versioner av FileMaker Pro Advanced, skapar du en ny anpassad meny och lägger till menyelementen manuellt i dialogrutan Skapa anpassad meny.

Om du anpassar ett menyobjekt som har ett menyalternativ med kortkommando måste du också anpassa det funktionssätt som utförs av menyalternativets kortkommando.

Standardmenyalternativ i FileMaker som användare inte har behörighet till är nedtonade. Menyn tonas inte ned om du kopplar ett script till menyalternativet och inaktiverar Baserat på befintligt kommando.

I anpassade kortkommandon kan endast tecken som finns i engelska/USA användas. Du kan också använda yen-tecknet på japanska tangentbord. Om du använder yen-tecknet som snabbtangent i macOS, visas det som omvänt snedstreck (\) i dialogrutorna Ange snabbmeny och Redigera anpassad meny. När menyn installeras i ett japanskt system visas det som ett riktigt yen-tecken.

Titlar på anpassade menyer och menyalternativ baserade på fältvärden som inte är globala kommer att vara tomma i sökläge.

Om du anpassar en åtgärd för kommandot Utför sökning så utförs den anpassade åtgärden när du trycker på motsvarande knapp för Utför sökning (eller trycker på Enter-tangenten i Sökläget). Om du tar bort kommandot Utför sökning från menylisten så utför knappen (och tangenttryckningen) standardåtgärden.

Relaterade avsnitt 

Dokumentera utvecklarlösningar