Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda fliken Objekt för att arbeta med objekt
 

Använda fliken Objekt för att arbeta med objekt

Använd fliken Objekt i layoutläget för att visa och arbeta med alla objekt i staplingsordning som finns i den aktuella layouten. När du ska arbeta med ett objekt på en layout kan det vara smidigt att använda fliken Objekt eftersom du tillfälligt kan dölja alla andra objekt eller överlappande objekt.

Arbeta med objekt i fliken Objekt:

1. Välj den layout du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Objektet expanderar åt vänster och höger marginal när fönstret görs bredare i statusverktygsfältet och sedan på Objekt.

 

För att

Gör så här

Visa eller dölja ett objekt i layouten

Klicka på Data bredvid ett objekt.

Visa alla objekt i layouten

Klicka på Data bredvid sökrutan.

Visa alla objekt av samma typ i listan

Klicka på Position och välj sedan en objekttyp.

Välj Allt om du vill visa alla objekttyper.

Visa endast ett eller flera objekt i layouten

Markera de objekt som du vill visa och välj sedan Dölj alla andra objekt i snabbmenyn.

Dölj eventuella överlappande objekt som ligger framför de markerade objekten

Markera ett eller flera objekt och välj sedan Dölj objekt framför i snabbmenyn.

Dölj eventuella överlappande objekt som ligger framför eller bakom de markerade objekten

Markera ett eller flera objekt och välj sedan Dölj objekt framför och bakom i snabbmenyn.

Ändra staplingsordning

Dra ett objekt från listan till sin nya position i staplingsordningen.

Ange namnet på ett objekt eller ett grupperat objekt

Markera ett objekt i listan och välj sedan Ange objektnamn i snabbmenyn. (Eller markera objektet och klicka sedan på objektet igen.) Skriv ett namn.

Arbeta med ett objekt i en grupp utan att dela upp gruppen

Expandera gruppen genom att klicka på triangeln bredvid gruppnamnet. Markera sedan objektet.

Öppna eller stänga hela objektgrupper på en gång

Windows: Kontroll-klicka på en grupp för att öppna eller stänga alla grupper på översta nivån på en gång.

macOS: Kontroll-klicka på en grupp för att öppna eller stänga alla grupper på översta nivån på en gång.

Ange scripttriggers för ett objekt

Markera ett objekt i listan och välj sedan Ställ in scripttriggers i snabbmenyn.

Definiera villkorlig formatering för objekt

Markera ett objekt i listan och välj sedan Villkorlig formatering i snabbmenyn.

Identifiera namnlösa objekt

Om ett objekt saknar namn visas följande information i fliken Objekt:

 

Objekttyp

Visas i listan:

Text, knapp, knapprad segment, flytande fönster eller flikpanel

Eventuell befintlig text inom citattecken, t.ex. "NyKnapp".

En beräkning för ett objekt som Beräkning.

Om text eller beräkning saknas anges objekttyp, t.ex. Knapp.

Fält

Kontrolltyp följt av fältnamnet, t.ex. Redigeringsruta (efternamn).

Ett relaterat fält som kontrolltyp följt av det relaterade fältnamnet, t.ex. Redigeringsruta (::Land).

Portal

Portal följt av tabellnamnet, t.ex. Portal (Kunder).

Kommentarer 

Det går bara att dölja objekt i layoutläget.

Dolda objekt fortsätter att vara dolda om du avslutar och öppnar layoutläget på nytt. Om du avslutar och startar om FileMaker Pro Advanced blir de synliga igen.

Du kan inte ange ett namn för objekt med glidkontroll eller flikkontroll, men du kan ange ett namn för paneler som finns inom dessa objekt.

Det går inte att dölja eller ändra ordningen på paneler i en glidkontroll eller flikkontroll när du använder fliken Objekt. Se Ändra en flikkontroll och Ändra en glidkontroll.

Om en knappdefinition är kopplad till ett objekt eller en objektgrupp visas knappen som en grupperad knapp.

Du kan visa eller dölja en knapp för flytande fönster men inte själva flytande fönstret i sig.

Relaterade avsnitt 

Ordna objekt

Namnge objekt