Referens > Funktioner > Mobila funktioner > GetSensor
 

GetSensor

Returnerar värdet av en angiven sensor för en iOS-enhet.

Format 

GetSensor(sensorNamn{;alternativ1;alternativ2})

Parametrar 

sensorNamn – namnet på en sensor som stöds (se nedan).

alternativ1 – valfri parameter för angiven sensor.

alternativ2 – valfri parameter för angiven sensor.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text, numeriskt

Kommer från 

FileMaker Pro Advanced 17.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen för att samla in information från sensorer på en iOS-enhet som kör FileMaker Go. Du kan exempelvis ta reda på hur långt en användare färdats eller hur många steg användaren tagit, eller acceleration, hastighet, riktning eller position för en iOS-enhet.

Sensorer

 

sensorNamn

...returnerar följande

Returnerad datatyp

alternativ1

alternativ2

Batteri

 

batteryLevel

Batteriets laddningsnivå (från 0,0 till 1,0).

nummer

 

 

batteryStatus

Ett tal som anger batteristatus:
1 – ej ansluten
2 – laddar
3 – ansluten och fulladdad

nummer

 

 

 

 

 

 

 

Plats

 

location

En iOS-enhets aktuella plats i formatet:

latitud (i grader)
longitud (i grader)
horisontell noggrannhet (+/- noggrannhet i meter)

text1

säkerhet (i meter)

tidsgräns (i sekunder)

locationValues

En iOS-enhets aktuella plats i formatet:

latitud (i grader)
longitud (i grader)
höjd (i meter)
horisontell noggrannhet (+/- noggrannhet i meter)
vertikal noggrannhet (+/- noggrannhet i meter)
ålder (i minuter)

text1

säkerhet (i meter)

tidsgräns (i sekunder)

 

 

 

 

 

Position, hastighet och acceleration

 

attitude

iOS-enhetens position i radianer i formatet:

rullning
lutning
girning

text1

 

 

rotationRate

iOS-enhetens rotationshastighet (i radianer per sekund) i formatet:

x
y
z

text1

 

 

accelerationByUser

Den acceleration användaren tillför iOS-enheten i meter per kvadratsekund (m/s2) i formatet:

x
y
z

text1

 

 

accelerationByGravity

Gravitationsaccelerationen i meter per kvadratsekund (m/s2) i formatet:

x
y
z

text1

 

 

speed

Enhetens hastighet i meter per sekund.

nummer

säkerhet (i meter)

tidsgräns (i sekunder)

heading

Den aktuella rörelseriktningen (i grader). Returnerar ett värde från 0,0 till 359,9 grader.

nummer

säkerhet (i meter)

tidsgräns (i sekunder)

 

 

 

 

 

Magnetiskt

 

magneticField

Den magnetiska fältvektorn (i mikrotesla) i förhållande till iOS-enhetens aktuella position, i formatet:

x
y
z

text1

 

 

compassMagneticHeading

Orienteringen för användarens enhet (i grader) i relation till den magnetiska nordpolen. Returnerar ett värde från 0,0 till 359,9 grader.

nummer

säkerhet (i meter)

tidsgräns (i sekunder)

compassTrueHeading

Orienteringen för användarens enhet (i grader) i relation till den geografiska nordpolen. Returnerar ett värde från 0,0 till 359,9 grader.

nummer

säkerhet (i meter)

tidsgräns (i sekunder)

 

 

 

 

 

Stegräkning

 

stepCount

Antalet steg som detekterats av enheten under den angivna tiden.

nummer

förFörflutnaSekunder

 

stepDistance

Det uppskattade avstånd (i meter) som användaren färdats under den angivna tiden.

nummer

förFörflutnaSekunder

 

stepFloorsUp

Det ungefärliga antalet våningar som användaren gått upp under den angivna tiden.

nummer

förFörflutnaSekunder

 

stepFloorsDown

Det ungefärliga antalet våningar som användaren gått ned under den angivna tiden.

nummer

förFörflutnaSekunder

 

 

 

 

 

 

Lufttryck

 

airPressure

Registrerat lufttryck (i kilopascal).

nummer

 

 

 

 

 

 

 

Sensorlista

 

available

En lista med tillgängliga sensorNamn-värden för enheten. Värdena är avgränsade med returtecken.

text

 

 

1. Data returneras som en lista med tal avgränsade med returtecken.

Kommentarer 

säkerhet är ett tal som anger ett avstånd i meter. Standardvärdet för säkerhet är 100 meter.

tidsgräns är ett tal som representerar den längsta tid (i sekunder) som det tar att hämta informationen. Standardvärdet för tidsgräns är 10; det maximala värdet är 600.

Standardvärdet för förFörflutnaSekunder är antalet sekunder sedan midnatt.

FileMaker Go returnerar en tom sträng om sensorn inte är tillgänglig för enheten.

Värdena för location är samma som för funktionen Location.

Värdena för locationValues är samma som för funktionen LocationValues.

Exempel 1 

GetSensor ( "stepCount"; 3600 ) returnerar 8000 om användaren tagit 8000 steg under den senaste timmen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om funktioner

Om formler