Skapa en anpassad app > Definiera databastabeller
 

Definiera databastabeller

Använd databastabeller för att ordna och gruppera data efter gemensamma egenskaper eller principer. En databas kan innehålla så många tabeller som du behöver för att ordna informationen. (Den enda begränsningen är lagringsutrymmet på hårddisken.)

Som standard innehåller en ny fil en tabell med samma namn som filen. Du kan byta namn på den här tabellen eller radera den senare.

Tabeller som du lägger till i en fil visas automatiskt i relationsdiagrammet.

Som standard innehåller en ny tabell flera fält: ett fält med en primärnyckel, fält för kontonamn som spårar vem som skapade posten och vem som senast ändrade posten samt tidsstämpelfält som spårar när posten skapades och ändrades senast. Du kan byta namn på eller ta bort dessa fält.

Så här definierar du en tabell:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Tabeller.

3. Ange ett namn för tabellen och klicka sedan på Skapa.

Ändra ett tabellnamn genom att markera tabellen, ange ett nytt namn och klicka på Ändra.

4. Fortsätt att definiera tabeller eller klicka på fliken Fält om du vill definiera fält.

Kommentarer 

Förutom för lagring av data används tabeller i FileMaker Pro Advanced också för att beskriva relationer i relationsdiagrammet samt fungerar som kontext för layouter och vissa beräkningar. Se Arbeta med relaterade tabeller, Arbeta med relationsdiagrammet och Skapa och hantera layouter och rapporter.

När du ändrar ett tabellnamn uppdaterar FileMaker Pro Advanced alla referenser till tabellen i dina beräkningar, relationer, scripts, tabellförekomster osv.

Standardfält läggs till i en tabell när du skapar en tabell i dialogrutan Hantera databas eller när du skapar en fil. Dessa fält skapas inte när du importerar data eller konverterar en fil från ett annat program. Om du vill hindra att standardfält läggs till i nya tabeller placerar du en tom fil med namnet DefaultFields.xml på följande plats:

Windows: <enhet>:\ProgramData\FileMaker\Shared

macOS: /Users/Shared/FileMaker/Shared

Relaterade avsnitt 

Definiera och ändra fält

Arbeta med relaterade tabeller

Ta bort tabelldefinitioner, fältdefinitioner och data

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn

Kopiera och importera tabellscheman