TextEncode

Returnerar en textfil som containerdata från text med hjälp av den angivna teckenkodningen och radbrytningar.

Format 

TextEncode ( text ; kodning ; radslut )

Parametrar 

text – ett textuttryck eller -fält.

kodning – namnet på den teckenkodning som ska användas (se nedan).

radslut – en siffra som anger de radslut som ska användas (se nedan). Om inget anges lämnas radslut oförändrade.

Returnerad datatyp 

container

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

För parametern kodning används ett av följande namn för att ange teckenkodning. Om inget värde eller ett okänt värde används returneras "?".

kodning

Kodar text med

utf-8

Unicode

iso-8859-1

Latin 1

windows-1251

Cyrillic (kyrillisk)

shift_jis

Japanese

windows-1252

Windows

gb18030

Simplified Chinese

euc-kr

Korean

big5

Traditionell kinesiska

macintosh

Mac Roman

För parametern radslut används ett av följande värden för att ange de radslut som ska användas. Om du använder ett okänt värde ändras inte radsluten.

radslut

Ändrar radslut till

1

Oförändrade

2

Returtecken (äldre Mac-standard)

3

Radmatning (modern standard för Mac, Unix/Linux)

4

Returtecken följt av en radmatning (Windows-standard)

Exempel 1 

Returnerar en textfil som containerdata från ett textfält med japansk teckenkodning och lämnar radslut oförändrade.

Kopiera
TextEncode ( table::text ; "shift_jis" ; 1 )

Exempel 2 

Konverterar innehållet i ett textfält till teckenkodningen ISO-8859-1 och Windows-radslut och exporterar sedan containerfältet som en textfil.

Kopiera
Tilldela fält [ tabell::container ; TextEncode ( tabell::text ; "iso-8859-1" ; 4 ) ]
Exportera fältinnehåll [ tabell::container; "utdata.txt" ; Skapa mappar: Av]