Hantera säkerhet

Vissa funktioner för filsäkerhet ingår i operativsystemet men du bör använda behörighetsfunktionerna i FileMaker Pro som den grundläggande metoden för att styra åtkomst till dina filer och skydda dem. Du kan definiera konton och behörighetsuppsättningar för att begränsa:

  • Dataåtkomst. Gör vissa tabeller, fält och poster skrivskyddade eller dölj dem helt och hållet.

  • Layoutåtkomst. Hindra användare från att ändra layouterna i layoutläge.

  • Åtkomst av värdelistor och scripts. Hindra användare från att visa och ändra värdelistor och scripts samt från att köra scripts.

  • Åtkomst till fildelning. Aktivera fildelning individuellt för vissa användare via FileMaker-nätverket, webbpublicering och ODBC/JDBC.

  • Utskrift och export av data. Hindra användare från att skriva ut eller exportera data.

  • Menyåtkomst. Gör endast en begränsad uppsättning menykommandon tillgängliga.

  • Åtkomst till Schema. Styr åtkomst till hantering av tabeller, fält i varje tabell och relationer mellan fält och tabeller i en fil.

I dialogrutan Hantera säkerhet kan du enkelt ge eller ta bort åtkomst för en användare eller grupp och välja deras behörighetsuppsättning. Om du vill styra mer avancerade säkerhetsinställningar, som att skapa behörighetsuppsättningar eller tillåta extern filåtkomst, använder du dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar.

Det är särskilt viktigt att skydda FileMaker Pro-filer som delas med andra klienter. Sådana delade filer är mer sårbara, eftersom de är mer tillgängliga i ett nätverk. Faktum är att vissa FileMaker-värdar kan vara konfigurerade att kräva vissa begränsningar för konton eller behörighetsuppsättningar.

Du kan definiera behörighet i en delad fil medan den används av klienterna. En behörighetsändring som påverkar en aktuell klient träder inte i kraft förrän klienten stänger filen och öppnar den igen.