HexDecode

Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i hexadecimalt format.

Format 

HexDecode ( data {; fileNameWithExtension } )

Parametrar 

data – textuttryck eller textfält som innehåller hexadecimala data att avkoda.

fileNameWithExtension – textuttryck eller textfält som innehåller filnamn och filändelse som ska användas när resultatet sparas i ett containerfält.

Returnerad datatyp 

text, container

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Om du vill avkoda ett hexadecimalt värde och returnera resultatet i ett textfält (eller en variabel som används som textdata) anger du text som var i formatet UTF-8 och sedan kodades hexadecimalt i parametern data.

Om du vill avkoda ett hexadecimalt värde som representerar binära data så returnerar du resultatet i ett container-fält (eller en variabel som används som containerdata) och anger parametern fileNameWithExtension. Om ett filnamn och ett filnamnstillägg inte anges, returnerar den här funktionen text i stället för container-data.

Exempel 1 

HexDecode( "46696C654D616B6572" ) returnerar FileMaker.

Exempel 2 

Avkodar hexadecimala data i ett textfält och sparar dem som en fil med namnet nyckel.data i ett containerfält.

Kopiera
Tilldela fält [ tabell::container ; HexDecode ( tabell::text ; "nyckel.data" ) ]