Scriptsteg

För varje scriptsteg beskrivs vad som görs i scriptsteget och vilka tillval och parametrar som kan användas. Dessutom visas scriptstegets format och ett användningsexempel.

Mer information om hur du skapar scripts finns i Automatisera uppgifter med scripts.

Kompatibilitet för scriptsteg

Avsnittet Kompatibilitet i varje ämne visar vilka FileMaker-klienter och -värdar som kan utföra scriptsteget.

  • "Ja" betyder att alla funktioner stöds i den utsträckning som är möjlig för plattformen.
  • "Nej" betyder att scriptsteget hoppas över och returnerar fel 3 (Kommandot är inte tillgängligt). Mer information finns i Funktionen Get ( SenasteFel ).
  • "Delvis" betyder att scriptsteget utförs, men en eller flera funktioner fungerar inte som de beskrivs. Se informationen under rubriken Kommentarer.

Scriptsteg efter kategori