Skapa en anpassad app

Det första steget till att skapa en anpassad app är att planera dess innehåll, struktur och utformning. Därefter skapar du en databasfil i FileMaker Pro och definierar tabeller och fält.

En välplanerad anpassad app konsekvent inmatning och hämtning av data och minskar förekomsten av dubblerad information bland olika databastabeller. Tabeller i relationsdatabaser samverkar för att rätt information ska vara tillgänglig när du behöver den. Det kan vara bra att först planera databasen på papper för att spara tid och kraft senare.

Så här planerar du en databas:

 1. Bestäm vilket ändamål databasen ska ha eller vilket problem du vill lösa. Några exempel är att "föra en lista över mina kunder", "hantera mina inventarier", "betygsätta mina elever" eller "arbeta med data på min stationära dator, på min iPad och i en webbläsare".

  Om andra personer kommer att använda databasen bör du fråga dem vilken information de behöver.

 2. Fundera över vilken information som ska lagras i databasen. Information kan vanligen indelas i övergripande kategorier. För att du ska kunna utforma en effektiv databas är det viktigt att du identifierar de här kategorierna på rätt sätt, eftersom du kommer att lagra olika typer och mängder av information i de olika kategorierna. En databas som är avsedd för registrering av försäljning kan t.ex. innehålla kategorier som "kunder", "produkter" och "fakturor". En databas med elevbetyg kan innehålla kategorier som "elever", "klasser" och "uppgifter".

  Med databasterminologi kallas sådana informationskategorier för tabeller. Tabeller används för att gruppera data som har ett gemensamt element eller ett gemensamt ändamål. Du kan t.ex. använda en tabell för att lagra namn och adresser och en annan tabell för att lagra transaktionsinformation, t.ex. försäljningsdatum, artikelnummer, styckpris osv.

 3. Fundera på hur dessa kategorier är relaterade. Det här kan du göra genom att skriva enkla meningar som beskriver hur kategorierna samverkar, exempelvis "kunder beställer produkter" och "fakturor spårar kunders beställningar". Eller rita varje kategori och visa anslutningarna mellan dem. Varje par antyder en relation mellan informationen i den ena kategorin och informationen i den andra.

  Databaser är vanligen konstruerade på något av följande tre sätt:

  • En enda tabell i en enda fil. Använd en enstaka tabell om du bara behöver hålla reda på information i en kategori, t.ex. namn och adresser.
  • Flera tabeller i en enda fil. Använd flera tabeller om du arbetar med mer komplex information, t.ex. kunder, produkter och fakturor.
  • Flera tabeller i flera filer. Använd flera filer om du behöver använda samma information i flera olika anpassade appar. Du kan t.ex. lagra momssatser eller fraktinformation i en separat fil om du tänker använda den informationen i mer än en anpassad app.

  Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.

  Obs!  FileMaker Pro är mycket flexibelt och beslutet om huruvida du ska lagra data i en enda fil eller flera filer handlar därför oftast mest om presentation och bekvämlighet. Information som är lagrad i tabeller kan mycket lätt delas mellan tabeller i samma fil och tabeller i externa filer med hjälp av relationer. Andra element, t.ex. scripts och behörighet, lagras på filnivå och vissa komplicerade anpassade appar fungerar därför bättre med flera filer.

 4. Bestäm vilka databastabeller som ska användas och vilken information de ska innehålla och därefter vilka fält du behöver.

  Tips  För att göra det lätt att söka i poster och sortera dem skapar du separata fält för förnamn och efternamn, titlar (t.ex. VD eller dr) och element i adresser (gatuadress, ort, postnummer och land). Genom att dela in informationen i flera fält redan när du matar in den blir det lättare att framställa rapporter senare. Om du t.ex. använder separata fält för olika delar av informationen om en transaktion, som datum, artikelnummer, kvantitet och styckpris, blir det enklare att sammanställa statistikrapporter i slutet av en vecka, en månad eller ett år.

 5. Skapa relationer om du vill dela data mellan tabeller i samma fil eller med tabeller i externa filer. Mer information finns i Planera en relaterad databas.
 6. Avgör om du behöver dela databasen med andra användare och hur de i så fall ska få tillgång till filen.

  Mer information finns i Dela filer i ett nätverk.

 7. Om du utformar en databas som andra ska använda, kan du visa dem din skiss och be dem komma med förslag på förbättringar.
 8. Fundera på vem som ska använda databasen, hur och varför de ska använda dessa data och hur du ska begränsa åtkomsten till databasen.

  Mer information finns i Hantera säkerhet.

 9. Bestäm vilka layouter du behöver och planera en separat layout för varje uppgift.

  Skapa till exempel separata layouter för att skriva ut på etiketter eller kuvert och för att arbeta på en iOS- eller iPadOS-enhet eller i en webbläsare.

  Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.

 10. Skapa ett formulär med en lista över alla filer och tabeller som behövs och fälten för varje tabell. Räkna också upp de formulär och rapporter som du kommer att generera från varje tabell.
 11. Skapa databasen.

  Mer information finns i Skapa en FileMaker Pro-fil.

 12. Om du har utformat en databas som andra ska använda kan du be några personer att testa den. Åtgärda eventuella problem innan du gör den öppet tillgänglig för andra.