Skapa och hantera layouter och rapporter

Layouterna i FileMaker Pro avgör hur informationen ordnas när du visar, skriver ut, söker efter och lägger till data och skapar rapporter. Ingen information lagras i layouterna, den bara visas där.

Databasfiler kan innehålla många olika layouter, som visar data på en rad olika sätt. Inom en databasfil kan du utforma separata layouter för inmatning av data, rapportering av statistik, utskrift av etiketter, grafisk visning av data i diagram, arbete med en databas i en webbläsare eller på en pekenhet, o.s.v. Du kan ändra en layouts utformning utan att informationen eller andra layouter i filen påverkas. Om du däremot ändrar data i ett fält visas ändringarna i samma fält i alla layouter i databasen.

Du skapar layouter och rapporter genom att använda guiden Ny layout/rapport som hjälper dig att skapa layouten eller rapporten enligt de alternativ du väljer, exempelvis vilken typ av enhet som layouten ska visas på, layoutens standardvy, layoutens fält och hur data ska grupperas och sorteras.

För att

Se

Skapa en layout med guiden Ny layout/rapport

Skapa en layout

Välja vilka fält som ska visas

Placera och radera fält i en layout

Ordna och utforma fält

Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge

Lägga till eller ändra fältetiketter

Lägga till och ändra fältetiketter

Lägg till layoutdelar för att strukturera eller sammanfatta information

Arbeta med layoutdelar

Skapa rapporter för att exempelvis gruppera eller skapa statistik för data

Att tänka på när du skapar en rapportlayout, Skapa en layout

Ange hur poster ska skrivas ut

Kontrollera utskriften av en layout

Lägga till bilder och text för att framhäva och förklara viss information.

Sätta in bilder i en layout, Lägga till text i en layout

Definiera storlekar för en layout i enlighet med hur den ska visas eller skrivas ut

Ändra bredd på en layout, Ändra storlek på layoutdelar, Kontrollera utskriften av en layout