Funktioner

I kategorilistan är FileMaker Pro-funktionerna grupperade efter vilken typ av indata som används, inte typen av utdata. Funktionen Position returnerar till exempel ett tal, men återfinns under textfunktioner eftersom den använder indata i textformat.

Information om var du kan använda funktioner finns i Om formler.

Obs!  Alla funktioner är kompatibla på alla FileMaker-klienter; eventuella undantag anges i de enskilda ämnena.

Funktioner efter kategori