JSON-funktioner

JSON-funktionerna tolkar, skapar, ändrar och formaterar data i JSON-format. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Funktion

Ändamål

JSONDeleteElement

Raderar ett JSON-dataelement som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONFormatElements

Formaterar element i JSON-data så att de blir lättare att läsa.

JSONGetElement

Frågar JSON-data om ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONGetElementType

Verifierar och returnerar JSON-datatypen för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONListKeys

Listar objektnamnen (nycklar) eller matrisindex i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONListValues

Listar värden i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

JSONSetElement

Lägger till eller ändrar ett element i JSON-data som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.