Lägga till och visa data

Det finns många sätt att visa och arbeta med data i en FileMaker Pro-databas:

  • visa poster i en databas
  • lägga till, duplicera och radera poster
  • lägga till och redigera data i fält
  • arbeta med text i fält
  • arbeta med ljud- och videofiler i fält

Arbeta med poster i bearbetningsläge

När du har skapat en databasfil och har definierat tabeller och fält kan du börja mata in data. Varje uppsättning fält kallas en post.

Exempel på poster, fältdata och fältetiketter

Du arbetar med informationen i dina poster i bearbetningsläget. Du kan visa, lägga till, ändra, utesluta eller radera poster i en databas. Ändringar som du gör i filen sparas medan du arbetar. Om du har lagt till information i en post men inte har sparat den ännu, kan du också återställa posten till dess förra sparade tillstånd.

En databas kan innehålla flera layouter som visar informationen på olika sätt. Om databasen innehåller flera layouter kan du välja en annan på snabbmenyn Layout.