Om formler

Formler utför bestämda åtgärder på ett eller flera värden i en databas och returnerar ett enda resultat.

Formler kan användas för att definiera följande:

 • Ett beräkningsfält. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.

 • Ett beräknat värde för automatisk inmatning i ett fält. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.

 • En beräkning som utvärderas som sann eller falsk för datakontroll. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

 • Ett beräknat värde som kan användas för att ersätta värdena i ett fält (med kommandot Ersätt fältinnehåll på menyn Poster eller ett scriptsteg). Mer information finns i Ersätta innehållet i ett fält.

 • Beräkningar i vissa FileMaker-scriptsteg t.ex. scriptstegen If, Exit Loop If, Tilldela fält, Infoga resultat och Ersätt fältinnehåll. Mer information finns i Automatisera uppgifter med scripts.

 • Ett beräknat värde som påverkar utseendet hos layoutobjekt, till exempel villkorlig formatering, platshållartext, verktygstips och visning (mer information finns i Dölja eller visa layoutobjekt).

Formler kan innehålla följande:

 • Konstanter: tal-, text-, datum- eller tidsvärden som inte ändras.

 • Operatorer: symboler som anger hur två eller flera värden ska kombineras eller jämföras.

 • Funktioner: fördefinierade, namngivna formler som utför bestämda beräkningar och returnerar ett enda specifikt värde för varje repetition.

 • Fältreferenser: fält i samma tabell eller i en relaterad tabell. Ett relaterat fält som en beräkning refererar till har syntaxen tabellnamn::relaterat fält. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.

Om en formel inte kan utvärderas returneras "?". Om du vill få fram felkoden som anger problemets orsak omsluter du formeln med Funktionen EvaluationError.

Exempel

Formler kan användas på många platser i FileMaker Pro. Här följer några exempel:

 • Returnerar förnamnet och efternamnet avgränsade med ett blanksteg:

  Kopiera
  Förnamn & " " & Efternamn

  Exempel: Maria Karlsson.

 • Returnerar värdet i fältet Delsumma multiplicerat med 0,08.

  Kopiera
  Delsumma * 0,08

 • Returnerar förnamnet och efternamnet på varsin rad:

  Kopiera
  Fält1 & ¶ & Fält2

  Exempel:

  Fredrik
  Johansson

Kommentarer 

 • Om du anger kontext för en beräkning kommer beräkningen att utvärderas baserat på kontexten. I annat fall kommer den att utvärderas baserat på sammanhanget för aktuellt fönster. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.

 • Om en beräkning refererar till ett fält som användaren inte har åtkomst till ignoreras det angivna fältet och funktionsreferensen.

  Till exempel:

  Kopiera
  not IsEmpty ( användaråtkomst ) and not IsEmpty ( ej_användaråtkomst )
  utvärderas till 1 (Sant), trots att fältet ej_användaråtkomst inte är tillgängligt för användaren så länge användaråtkomst inte är tomt.