Base64Decode

Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i Base64-formatet.

Format 

Base64Decode ( text {; fileNameWithExtension } )

Parametrar 

text - Base64-text att avkoda.

fileNameWithExtension – filnamnet och tillägget för filen som skapats från den avkodade Base64-texten.

Returnerad datatyp 

text, container

Ursprungsversion 

13.0

Beskrivning 

Om du vill avkoda ett Base64-kodat värde och returnera resultatet i ett textfält (eller en variabel som används som textdata) anger du text som var i formatet UTF-8 och sedan kodades med Base64 i parametern data.

Om du vill avkoda ett Base64-kodat värde som representerar binära data så returnerar du resultatet i ett container-fält (eller en variabel som används som containerdata) och anger parametern fileNameWithExtension. Om ett filnamn och ett filnamnstillägg inte anges, returnerar den här funktionen text i stället för container-data.

Exempel 1 

Base64Decode ( Produkter::Base64 ; "fråga.png" ) returnerar Hjälp när Produkter::Base64 konfigureras till en sträng som börjar med "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8". Base64-strängen i detta exempel har förkortats för läsbarhetens skull.