Arbeta med relaterade tabeller

Du kan skapa en relaterad databas så att du kan arbeta med data från andra tabeller. En relaterad databas består av en eller flera relaterade tabeller som, när de används tillsammans, innehåller den information du behöver. Varje förekomst av data lagras i endast en tabell åt gången, men du kan arbeta med och visa informationen från alla relaterade tabeller. Om du ändrar en instans av relaterade data visas ändringarna dynamiskt på alla ställen. Det innebär att när du ändrar data på ett ställe så ändras dessa data överallt där de visas. Det innebär att dina data alltid är aktuella. Med relaterade databaser kan du arbeta med helt aktuella data, konfigurera och hantera data på ett effektivt och flexibelt sätt samt spara diskutrymme.

Definiera en länk om du vill hämta data från en relaterad tabell och kopiera dem till den aktuella tabellen. Den kopierade informationen är nu lagrad på två ställen, precis som om du hade kopierat den och klistrat in den i ett målfält. Länkdata är aktuella när de kopieras, men när de väl har kopierats förblir de oförändrade såvida de inte länkas på nytt. Mer information finns i Definiera och uppdatera länkar.

Konceptbild som visar dynamiska och statiska relationer mellan två tabeller

Till exempel kan en typisk anpassad app för försäljning använda dessa tabeller:

  • Kunder, som lagrar kundinformation såsom kundnamn och kontaktinformation
  • Produkter, som lagrar information om produkter och deras aktuella priser
  • Radposter, som lagrar försäljningsdata för varje rad i en faktura, inklusive sålt objekt, kvantitet och försäljningspris
  • Fakturor, som innehåller alla fakturor. Information som visas i respektive post kommer från relaterade poster i tabellerna Kunder och Radposter

Fakturor består av en blandning av dynamiska och statiska data och därför använder du både relaterade fält och länkar för att visa informationen. Data från relaterade poster i Kunder visas dynamiskt i layouten i Fakturor. Data från Produkter visas i Radposter. Försäljningspriset för varje radpost är statiskt, och anges från Radposter i en portal i layouten i Fakturor med en länk så att totalsummor på fakturan förblir oförändrade om objektens priser senare ändras i Radposter.

Fakturor-databas som illustrerar exemplet ovan

Innan du börjar skapa en relaterad databas är det viktigt att först planera den. Mer information finns i Planera en relaterad databas.

Kommentarer 

  • Om du vill se hur relaterade tabeller samverkar med andra element i en anpassad app i FileMaker Pro läser du här (engelska).
  • En relaterad tabell kan finnas i samma fil eller i en extern datakälla.