Använda operatorer i formler

En operator är en symbol eller en instruktion som bearbetar uttryck i en formel. Plusoperatorn (+) instruerar till exempel FileMaker Pro att addera ett uttryck till ett annat. Det finns fyra typer av operatorer:

Obs!  Mer information om hur du använder variabler i formler finns i Använda variabler.

Utvärderingens ordningsföljd

Operatorerna utvärderas i följande ordning.

 1. /* */, //
 2. " ", \, ¶, ${ }
 3. (, )
 4. NOT
 5. ^
 6. *, /
 7. +, -
 8. &
 9. =, ≠, >, <, ≥, ≤
 10. AND
 11. OR, XOR