TextDecode

Returnerar text som avkodats från containerdata med hjälp av den angivna teckenkodningen.

Format 

TextDecode ( container ; kodning )

Parametrar 

container – ett containerfält med kodat textdata.

kodning – namnet på teckenkodningen som använts i container (se nedan).

Returnerad datatyp 

text

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Konverterar en textfil i ett containerfält från den angivna teckenkodningen till text med den UTF-16LE-kodning som FileMaker Pro-filer använder.

För parametern kodning ska ett av de definierade värdena för Funktionen TextEncode användas.

Exempel 1 

TextDecode ( tabell::container ; "windows-1252" ) returnerar UTF-16LE-kodad text från filen i ett container-fält som innehåller text med Windows-teckenkodning.