HexEncode

Returnerar data som text i hexadecimalt format.

Format 

HexEncode ( data )

Parametrar 

data – ett textuttryck eller -fält.

Returnerad datatyp 

text

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Den här funktionen omvandlar text i textfält, variabler och beräkningar till UTF-8-format innan det kodas (container-data omvandlas inte innan de kodas).

Exempel 1 

HexEncode( "FileMaker" ) returnerar 46696C654D616B6572.

Exempel 2 

Konverterar innehållet i ett containerfält till hexkodad text och sparar den i ett textfält.

Kopiera
Tilldela fält [ tabell::hexdata ; HexEncode ( tabell::container ) ]