Base64EncodeRFC

Returnerar data som text i det angivna Base64-formatet.

Format 

Base64EncodeRFC ( RFCNumber ; data )

Parametrar 

RFCNumber – ett tal som anger IETF RFC-standarden för Base64-formatet som ska användas.

data – ett textuttryck eller -fält.

Returnerad datatyp 

text

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Denna funktion är lik Base64Encode, med skillnaden att du kan ange det format som ska användas.

För parametern RFCNumber använder du ett av följande värden för att ange den RFC-standard som ska följas vid formatering av Base64-kodad text. Om du använder ett okänt värde använder funktionen RFC 4648 som standard.

RFCNumber

Kodar text med

1421

Maximal radlängd på 64 och CRLF (returtecken, radmatning) vid radslut

2045

Maximal radlängd på 76 och CRLF vid radslut

3548

Inga radmatningar läggs till

4648

Inga radmatningar läggs till

4880

Maximal radlängd på 76, CRLF vid radslut och ett tillagt 24-bitars CRC-värde

Exempel 1 

Base64EncodeRFC ( 4648 ; Produkter::Färg ) returnerar QmxhY2s= när Produkter::Färg har ställts in på "Svart".

Exempel 2 

Base64EncodeRFC ( 1421 ; Produkter::Container ) returnerar en sträng vars första rad är följande när Produkter::Container har värdet Hjälp.

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8AAAARCAYAAAAlpHdJAAAAAXNSR0IArs4c6QAA

Varje rad med 64 tecken avslutas med returtecken och radmatningstecken.