VerifyContainer

Geeft als resultaat 0 (onwaar) als containergegevens zijn gewijzigd of verwijderd buiten het FileMaker Platform; in het andere geval is het resultaat 1 (waar).

Opmaak 

VerifyContainer (veld)

Parameters 

veld - een tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of containerveld of een tekstuitdrukking of numerieke uitdrukking

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

12.0

Beschrijving 

Geeft als resultaat een logische waarde die de geldigheid aangeeft van gegevens die extern in een containerveld zijn opgeslagen:

  • 0 (Onwaar) als extern opgeslagen bestanden zijn gewijzigd of verwijderd.
  • 1 (Waar) als niets is gewijzigd of verwijderd.

Geeft als resultaat ? als het opgegeven veld geen containerveld is.