Base64Encode

Geeft als resultaat gegevens als tekst in Base64-indeling.

Opmaak 

Base64Encode (gegevens)

Parameters 

gegevens - een tekstuitdrukking of een veld.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

13.0

Beschrijving 

Deze functie converteert tekst naar tekstvelden, variabelen en berekeningen naar de UTF-8-indeling alvorens deze wordt gecodeerd (containergegevens worden niet geconverteerd voordat deze worden gecodeerd). Base64Encode volgt de RFC 2045-standaard voor de opmaak van tekst in Base64-codering. Raadpleeg Base64EncodeRFC functie.

Bij Base64-codering wordt de bestandsnaam of de extensie van de gecodeerde inhoud van het containerveld niet behouden.

Voorbeeld 1 

Base64Encode (Producten::Kleur) geeft als resultaat QmxhY2s= wanneer Producten::Kleur is ingesteld op "Zwart".

Voorbeeld 2 

Base64Encode (Producten::Container) geeft als resultaat een tekenreeks die begint met iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8 wanneer Producten::Container is ingesteld op De knop Help. De Base64-tekenreeks in dit voorbeeld is ingekort voor betere leesbaarheid.