GetHeight

Geeft als resultaat de hoogte in pixels van de inhoud van een containerveld dat afbeeldingen bevat.

Opmaak 

GetHeight (veld)

Parameters 

veld - een tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of containerveld of een tekstuitdrukking of numerieke uitdrukking

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig uit versie 

12.0

Beschrijving 

Geeft als resultaat de hoogte in pixels van afbeeldingen in een containerveld dat afbeeldingen bevat. Anders geeft GetHeight 0 als resultaat.

Voorbeeld 1 

GetHeight (product) geeft 768 als resultaat.