GetLiveText

Geeft als resultaat de tekst die met het algoritme voor tekstherkenning is gevonden in de afbeelding van de opgegeven container.

Opmaak 

GetLiveText (container ; taal)

Parameters 

container - een uitdrukking die containergegevens als resultaat geeft.

taal - de taalcode van het te gebruiken algoritme voor tekstherkenning (zie hieronder).

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

19.5.1

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de tekst in de afbeelding in het opgegeven containerveld vast te leggen met behulp van het algoritme voor tekstherkenning, te beginnen met iOS 15.0, iPadOS 15.0 en macOS 12.0.

Gebruik voor taal een van de volgende taalcodes om het algoritme voor tekstherkenning op te geven:

  • "en-US"

  • "fr-FR"

  • "it-IT"

  • "de-DE"

  • "es-ES"

  • "pt-BR"

  • "zh-Hans"

  • "ja-JP"

  • "ko-KR"

  • "uk-UA"

Opmerking  De taalcodes "ja-JP", "ko-KR" en "uk-UA" zijn alleen beschikbaar op iOS, iPadOS en macOS, te beginnen met iOS 16, iPadOS 16 en macOS 13.

Voorbeeld 1 

In het veld Factuurtekst slaat u de tekst op die is geëxtraheerd uit de afbeelding in het veld InvoiceContainer met behulp van het en-US algoritme voor tekstherkenning.

Kopiëren
Veld instellen [Facturen::Factuurtekst ; GetLiveText ( Facturen::Factuurcontainer ; "en-US" )]