Base64Decode

Geeft als resultaat de container- of tekstinhoud van tekst die is gecodeerd in Base64-indeling.

Opmaak 

Base64Decode (tekst {; bestandsnaamMetExtensie })

Parameters 

tekst - Te decoderen Base64-tekst.

bestandsnaamMetExtensie - de bestandsnaam en extensie voor het bestand dat is gemaakt vanuit Base64-tekst.

Resulterend gegevenstype 

tekst, container

Afkomstig uit versie 

13.0

Beschrijving 

Om een waarde in Base64-codering te decoderen en het resultaat in een tekstveld te verkrijgen (of een variabele gebruikt als tekstgegevens), geeft u bij de parameter gegevens de tekst op die zich eerst in de UTF-8-indeling bevond en vervolgens in Base64-codering.

Om een waarde in Base64-codering die binaire gegevens voorstelt te decoderen, geeft u het resultaat weer in een containerveld (of een variabele gebruikt als containergegevens) en geeft u de parameter bestandsnaamMetExtensie op. Als geen bestandsnaam of extensie zijn opgegeven, geeft deze functie als resultaat tekst in plaats van containergegevens.

Voorbeeld 1 

Base64Decode(Producten::Base64;"vraag.png") geeft als resultaat De knop Help wanneer Producten::Base64 is ingesteld op een tekenreeks die begint met "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8". De Base64-tekenreeks in dit voorbeeld is ingekort voor betere leesbaarheid.