CryptDecrypt

Decodeert containergegevens met de opgegeven sleutel en geeft tekst of containergegevens als resultaat.

Opmaak 

CryptDecrypt (container ; sleutel)

Parameters 

container - containergegevens die als resultaat worden gegeven door de CryptEncrypt functie.

sleutel - een tekstuitdrukking of een veld dat de sleutel bevat die voor de codering van de container is gebruikt.

Resulterend gegevenstype 

tekst, container

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Deze functie werkt met containergegevens die door de functie CryptEncrypt zijn gemaakt en de sleutel die voor de codering van de gegevens is gebruikt. De gedecodeerde gegevens die als resultaat worden gegeven, zijn van het type (tekst of containergegevens) dat ze vóór de codering waren.

Raadpleeg de FileMaker-beveiligingshandleiding.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat Dit moet worden beveiligd, de tekst die met CryptEncrypt is gecodeerd met dezelfde sleutel.

Kopiëren
CryptDecrypt ( 
    CryptEncrypt ("Dit moet worden beveiligd" ; "Mijn geheime wachtwoord") ; 
    "Mijn geheime wachtwoord" 
)