GetContainerAttribute

Geeft als resultaat de bestandsmetagegevens van het opgegeven containerveld.

Opmaak 

GetContainerAttribute (veld ; attribuutNaam)

Parameters 

veld - een uitdrukking die containergegevens als resultaat geeft.

attribuutNaam - de naam van een ondersteund attribuut (zie hieronder)

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container

Afkomstig uit versie 

13.0

Beschrijving 

Sommige attributen geven mogelijk geen resultaat. Bijvoorbeeld, de waarden voor de breedtegraad en lengtegraad van een foto zijn mogelijk niet beschikbaar of sommige metagegevens van audio, zoals de albumhoes, zijn mogelijk niet beschikbaar omdat de metagegevens buiten het audiobestand worden bewaard. Sommige afzonderlijke attributen in de groepsattribuut all zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde omstandigheden.

Wanneer databases worden gehost op Windows of Cloud met toegang via REST-API's, kunnen sommige attributen uit de functie GetContainerAttribuut (bijvoorbeeld photo, created, modified en all) ongeldige waarden retourneren. 

Kenmerken

Attribuut

Geeft dit als resultaat

Resulterend gegevenstype

Algemeen

 

 

filename

De naam van het bestand dat is ingevoegd in het containerveld.

tekst

MD5

Het resultaat van de toepassing van de cryptografische hashfunctie MD5 op een bestand dat is ingevoegd in het containerveld of een bestand waarnaar wordt verwezen door een containerveld.

tekst

storageType

De gebruikte methode om de gegevens in het containerveld te bewaren: Geïntegreerd, Extern (Beveiligd), Extern (Open), Bestandsverwijzing, Tekst.

tekst

fileSize

De grootte (in bytes) van het bestand dat is ingevoegd in het containerveld.

getal

internalSize

De hoeveelheid (in bytes) ruimte in het databasebestand die het containerveld gebruikt.

getal

externalSize

De hoeveelheid (in bytes) ruimte die extern wordt bewaard door het containerveld. Dit is ofwel de grootte van het bestand waarnaar wordt verwezen ofwel de totale grootte van alle bestanden in het containerveld (ingesteld voor open of beveiligde opslag).

getal

externalFiles

Een lijst met de externe bestanden die zijn gekoppeld aan het containerveld (bestanden met open of beveiligde opslag of een bestandsverwijzing).

tekst

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

width

Een getal dat de breedte van de afbeelding in pixels voorstelt.

getal

height

Een getal dat de hoogte van de afbeelding in pixels voorstelt.

getal

dpiWidth

Een getal dat de horizontale DPI van de afbeelding voorstelt.

getal

dpiHeight

Een getal dat de verticale DPI van de afbeelding voorstelt.

getal

transparency

1 als de afbeelding een alfakanaal heeft, anders is het resultaat 0.

getal

 

 

 

Foto's

 

 

 

Opmerking  Alleen JPEG- en TIFF-bestanden geven resultaten.

 

orientation

Een getal dat de richting van de afbeelding voorstelt:
1 (Normaal)
2 (Horizontaal omgekeerd)
3 (180º geroteerd)
4 (Verticaal omgekeerd)
5
(90º linksom geroteerd en verticaal omgekeerd)
6 (90º linksom geroteerd)
7
(90º rechtsom geroteerd en verticaal omgekeerd)
8 (90º rechtsom geroteerd)

Opmerking  De richting van foto's die zijn ingevoegd met oudere versies van FileMaker-clients wordt niet automatisch bepaald; voor zulke foto's wordt niet toegepast aan het resultaat toegevoegd. Bijvoorbeeld, 3 (180º geroteerd), niet toegepast.

tekst

created

De oudste tijdstempel van de foto.

timestamp

modified

De nieuwste tijdstempel van de foto. Als de foto nooit is gewijzigd, geeft dit een lege tekenreeks als resultaat.

timestamp

latitude

De breedtegraad van de locatie waar de foto is genomen.

tekst

longitude

De lengtegraad van de locatie waar de foto is genomen.

tekst

make

De fabrikant van de camera die u hebt gebruikt om de foto te nemen.

tekst

model

Het model van de camera die u hebt gebruik om de foto te nemen.

tekst

 

 

 

Audio

 

 

 

Opmerking  Alleen MP3- en M4A-bestanden geven resultaten.

 

title

De titel van het muzieknummer.

tekst

artist

De naam van de artiest van het muzieknummer.

tekst

album

De naam van het album dat het muzieknummer bevat.

tekst

year

Het jaar waarin het muzieknummer is uitgebracht.

tekst

track

Het nummer en de positie van het muzieknummer. Bijvoorbeeld, 3/12, of 3 als de positie niet beschikbaar is.

tekst

genre

Het genre van het muzieknummer.

tekst

composer

De componist van het muzieknummer.

tekst

coverArt

Een afbeelding van de albumhoes.

container

duration

De duur van het muzieknummer. Bijvoorbeeld, 0:03:16.

time

bitRate

Het aantal kilobits per seconde (kbps) dat in het muzieknummer wordt gebruikt.

getal

 

 

 

Streepjescodes

 

 

barcodeText

De inhoud van de streepjescode.

tekst

barcodeType

Het type streepjescode.

tekst

 

 

 

Handtekeningen

 

 

signed

De tijdstempel wanneer de handtekening is ingevoegd.

timestamp

 

 

 

Groepen

 

 

general

Vermelde kenmerken in de categorie Algemeen die betrekking hebben op het containerveld.

tekst

audio

Vermelde kenmerken in de categorie Audio die betrekking hebben op het containerveld.

tekst

image

Vermelde kenmerken in de categorie Afbeelding die betrekking hebben op het containerveld.

tekst

photo

Vermelde kenmerken in de categorie Foto die betrekking hebben op het containerveld.

tekst

barcode

Vermelde kenmerken in de categorie Barcodes die betrekking hebben op het containerveld.

tekst

signature

Vermelde kenmerken in de categorie Handtekeningen die betrekking hebben op het containerveld.

tekst

all

Vermelde kenmerken in de bovenstaande categorieën die betrekking hebben op het containerveld.

tekst

Opmerkingen 

 • Streepjescodes en handtekeningen worden niet als afbeeldingen beschouwd.
 • De internalSize kan veel kleiner zijn dan de fileSize (bijvoorbeeld, containervelden die zijn ingesteld voor open of beveiligde opslag, bestandsreferenties, of gecomprimeerde bestanden) of veel groter zijn dan de fileSize (bijvoorbeeld, containervelden die zijn gemaakt door plug-ins).
 • Met het attribuut MD5 kunt u de invoeging van gedupliceerde bestanden in een containerveld voorkomen, ongeacht de bestandsnaam.
 • Voor de groepsattributen general, audio, image, photo en all worden attributen weergegeven in het formaat attributeNaam: attribuutWaarde met één attribuut per regel. Sommige attributen worden anders weergegeven om het attribuut op één regel te krijgen:
  • externalFiles. Toont alleen het aantal externe bestanden.
  • transparency. Toont 1 (Waar) of 0 (Onwaar).
  • coverArt. Toont png of jpg, afhankelijk van het type afbeelding.
  • bitRate. Toont kbps na het nummer. Als een audio een variabele bitsnelheid gebruikt, wordt (VBR) toegevoegd aan het resultaat. Bijvoorbeeld: Bitsnelheid: 247 kbps (VBR).
  • year. Informatie over de datum kan tussen haakjes na het jaar worden gegeven. Bijvoorbeeld: Jaar: 2019 (10-11-2019).
 • Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.
 • Als u de frequentie waarmee FileMaker Pro containergegevens analyseert wilt minimaliseren, gebruikt u GetContainerAttribute in de automatische invoer van een berekening in een veld en schakelt u Bestaande waarde van veld niet vervangen (indien aanwezig) uit. In dit geval wordt GetContainerAttribute alleen bijgewerkt wanneer de inhoud van het opgegeven containerveld wijzigt. Als GetContainerAttribute wordt gebruikt in de definitie van een berekeningveld, kan de berekening worden bijgewerkt telkens als de huidige record wordt gewijzigd. Hierdoor nemen de prestaties van uw app op maat af.

Voorbeeld 1 

De attributen in de volgende voorbeelden worden tussen aanhalingstekens geplaatst.

GetContainerAttribute (Afbeelding;"all") geeft als resultaat:

[General]

Filename: IMG_003.JPG

StorageType: Ingesloten

MD5: C35A3F668A1FB3F370969399A1FF04FE

File Size: 1964978

Internal Size: 1965064

External Size: 0

External Files: 0

 

[Image]

Width: 1936

Height: 2592

DPI Width: 72

DPI Height: 72

Transparency: 0 (False)

 

[Photo]

Orientation: 6 (90° linksom geroteerd)

Created: 14-1-2020 14:40:31

Modified:

Latitude: 37,406167

Longitude: -121,983333

Make: Apple

Model: iPhone 11

Voorbeeld 2 

GetContainerAttribute (Product;"barcode") geeft als resultaat:

[Barcode]

Barcode Text: 875720001107

Barcode Type: UPC-A

Voorbeeld 3 

GetContainerAttribute (Pakket;"signature") geeft als resultaat:

[Signature]

Signed: 10-11-2019 11:41:22