TextEncode

Geeft als resultaat een tekstbestand als containergegevens van tekst met behulp van de opgegeven tekencodering en regeleindes.

Opmaak 

TextEncode (tekst ; codering ; regeleindes)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of een veld.

codering - de naam van de tekencodering die moet worden gebruikt (zie hieronder).

regeleindes - een getal dat de te gebruiken regeleinden opgeeft (zie hieronder). Als het niet wordt opgegeven, blijven de regeleinden ongewijzigd.

Resulterend gegevenstype 

container

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Voor de parameter codering gebruikt u een van de volgende namen om de tekencodering op te geven: Als u geen waarde of een niet-herkende waarde gebruikt, geeft deze functie als resultaat "’?".

codering

Codeert tekst met

utf-8

Unicode

iso-8859-1

Latin 1

windows-1251

Cyrillisch

shift_jis

Japanese

windows-1252

Windows

gb18030

Simplified Chinese

euc-kr

Korean

big5

Traditioneel Chinees

macintosh

Mac Romeins

Voor de parameter regeleindes gebruikt u een van de volgende waarden om de te gebruiken regeleinden op te geven. Als u een niet-herkende waarde gebruikt, blijven de regeleinden ongewijzigd.

regeleindes

Wijzigt regeleinden in

1

Ongewijzigd

2

Terugloopteken (verouderde Mac-standaard)

3

Nieuwe regel (moderne Mac, Unix/Linux-standaard)

4

Terugloopteken gevolgd door een nieuwe regel (Windows-standaard)

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat een tekstbestand als containergegevens uit een tekstveld met behulp van Japanse tekencodering en laat de regeleinden ongewijzigd.

Kopiëren
TextEncode (tabel::tekst ; "shift_jis" ; 1)

Voorbeeld 2 

Converteert de inhoud van een tekstbestand naar ISO-8859-1-tekencodering en Windows-regeleinden en exporteert vervolgens het resulterende containerveld als een tekstbestand.

Kopiëren
Veld instellen [tabel::container ; TextEncode (tabel::tekst ; "iso-8859-1" ; 4)]
Veldinhoud exporteren [tabel::container ; "uitvoer.txt" ; Mappen maken: Uit]