TextDecode

Geeft als resultaat tekst gedecodeerd uit containergegevens met behulp van de opgegeven tekencodering.

Opmaak 

TextDecode (container ; codering)

Parameters 

container - een containerveld met gecodeerde tekstgegevens.

codering - de naam van de tekencodering die in container wordt gebruikt (zie hieronder).

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Converteert een tekstbestand in een containerveld van de opgegeven tekencodering naar tekst met behulp van de UTF-16LE-codering die FileMaker Pro-bestanden gebruiken.

Voor de parameter codering gebruikt u een van de gedefinieerde waarden voor de TextEncode functie.

Voorbeeld 1 

TextDecode (tabel::container ; "windows-1252") geeft als resultaat tekst in UTF-16LE-codering uit het bestand in een containerveld dat tekst in de Windows-tekencodering bevat.