ReadQRCode

Geeft als resultaat de waarde van een QR-code in een containerveld als tekst.

Opmaak 

ReadQRCode (container)

Parameters 

container - een uitdrukking die containergegevens als resultaat geeft.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

19.5

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de QR-code in de afbeelding in het opgegeven containerveld vast te leggen op Windows, iOS, iPadOS, macOS of Ubuntu, te beginnen met Windows 10, iOS 15.0, iPadOS 15.0, macOS 12.0 en Ubuntu 22.04.

Voorbeeld 1 

Slaat tekst op die is geëxtraheerd uit het containerveld en opent de URL in een webbrowser.

Kopiëren
Veld instellen [ Product::URL ; ReadQRCode ( Facturen::Container ) ]
If [ Left ( Product::URL; 4 ) = "http" ]
    URL openen [ Met dialoogvenster: Off; Product::URL ]
End If