CryptDigest

Geeft als resultaat een binaire hash-waarde die door het opgegeven cryptografische hash-algoritme is gegenereerd.

Opmaak 

CryptDigest (gegevens ; algoritme)

Parameters 

gegevens - een tekstuitdrukking of een veld dat wordt gebruikt om de hash te genereren.

algoritme - de naam van de cryptografische algoritme die moet worden gebruikt (raadpleeg CryptAuthCode functie).

Resulterend gegevenstype 

container

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Gebruik de functies Base64EncodeRFC en Base64Decode of HexEncode en HexDecode om de codering van de resulterende hash te controleren.

Voorbeeld 1 

In het containerveld Resultaten, bewaart een bestand met de samenvatting van de tekst in het veld Bericht met behulp van de standaardalgoritme.

Kopiëren
Veld instellen [Tabel::Resultaten ; CryptDigest (Tabel::Bericht ; "")]

Voorbeeld 2 

Geeft als resultaat een samenvatting van de inhoud van de $JSON-variabele middels de SHA512-algoritme. De resulterende containergegevens van CryptDigest wordt als tekst in Base64-codering weergegeven.

Kopiëren
Base64EncodeRFC (4648; CryptDigest ($JSON ; "SHA512"))