CryptDecryptBase64

Decodeert tekst in Base64-codering met de opgegeven sleutel en geeft tekst of containergegevens als resultaat.

Opmaak 

CryptDecryptBase64 (tekst ; sleutel)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of een tekstveld dat gegevens bevat die als resultaat zijn gegeven door de CryptEncryptBase64 functie.

sleutel - een uitdrukking of een veld dat de sleutel bevat die voor de codering van de tekst is gebruikt.

Resulterend gegevenstype 

tekst, container

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Deze functie werkt op dezelfde manier als de CryptDecrypt functie, met uitzondering dat deze werkt met tekst in Base64-codering die als resultaat is gegeven door de functie CryptEncryptBase64.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat Dit moet worden beveiligd, de tekst die met CryptEncryptBase64 is gecodeerd met dezelfde sleutel.

Kopiƫren
CryptDecryptBase64 ( 
    CryptEncryptBase64 ("Dit moet worden beveiligd" ; "Mijn geheime wachtwoord") ; 
    "Mijn geheime wachtwoord" 
)