CryptEncryptBase64

Codeert gegevens met de opgegeven sleutel en geeft tekst in Base64-indeling als resultaat.

Opmaak 

CryptEncryptBase64 (gegevens ; sleutel)

Parameters 

gegevens - een tekstuitdrukking of een veld om te coderen.

sleutel - een tekstuitdrukking of een veld als de sleutel waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Gebruik de functies CryptEncryptBase64 en CryptDecryptBase64 om veldgegevens te coderen en te decoderen.

Deze functie werkt op dezelfde manier als de CryptEncrypt functie, met uitzondering dat deze gecodeerde gegevens als tekst in Base64-codering als resultaat geeft overeenkomstig de RFC 4648-standaard.

Opmerkingen 

  • Door binaire gegevens te coderen als tekst in Base64-codering worden ze één derde kleiner.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat gecodeerde gegevens als tekst die met YdJuEZueje5ybjg903wuVFYAOLy kan beginnen.

Kopiëren
CryptEncryptBase64 ("Dit moet worden beveiligd" ; "Mijn geheime wachtwoord")