GetThumbnail

Geeft als resultaat een miniatuurweergave van de inhoud in een containerveld, volgens een opgegeven hoogte en breedte.

Opmaak 

GetThumbnail (veld ; breedte ; hoogte)

Parameters 

veld - een uitdrukking die containergegevens als resultaat geeft.

breedte - de maximale breedte van de miniatuurweergave.

hoogte - de maximale hoogte van de miniatuurweergave.

Resulterend gegevenstype 

container

Afkomstig uit versie 

12.0

Beschrijving 

Retourneert een afbeelding als containergegevens die niet groter zijn dan de opgegeven waarden voor breedte en hoogte. De miniatuurweergave behoudt altijd de verhoudingen van de oorspronkelijke afbeelding en heeft een resolutie van 72 dpi. Miniaturen kunnen niet groter dan het originele formaat van de afbeelding worden gemaakt.

Opmerkingen 

  • Deze functie geeft als resultaat een miniatuurafbeelding alleen als de optie Miniaturen voor afbeeldingen genereren en opslaan is ingeschakeld in het dialoogvenster Containers beheren. Als deze optie is uitgeschakeld, krijgt de afbeelding opnieuw de originele grootte. Raadpleeg Prestaties beheren met miniaturen.

  • Als de parameter veld geen veld opgeeft dat afbeeldingsgegevens bevat, moet veld het bestandspad naar een afbeelding bevatten. Raadpleeg Bestandspaden maken.

Voorbeeld 1 

Exporteert een miniatuur met een maximale hoogte en breedte van 50 punten.

Kopiëren
Veld instellen [ Facturen::ExportContainer ; GetThumbnail ( Facturen::Container ; 50 ; 50 ) ]
Veldinhoud exporteren [ Facturen::ExportContainer ; Mappen maken: Uit ]

Voorbeeld 2 

Maakt een miniatuur, exporteert deze en voegt deze aan een e-mail toe.

Kopiëren
Veld instellen [ Facturen::ExportContainer ; GetThumbnail ( Facturen::Container ; 50 ; 50 ) ]
Variabele instellen [ $ATTACHMENT ; Waarde: Get (TijdelijkPad) & GetContainerAttribute ( Facturen::ExportContainer ; "bestandsnaam" ) ]
Veldinhoud exporteren [ Facturen::ExportContainer ; "$ATTACHMENT" ; Mappen maken: Uit ]
Mail verzenden [Verzenden via e-mailclient; Met dialoogvenster: Uit; Aan: Klanten::E-mail; "$ATTACHMENT"]