JSONListValues

Listar värden i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONListValues ( json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg )

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text

Ursprungsversion 

16.0

Kommentarer 

  • Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.

Exempel 1 

Hämtar värdet för alla objekt i roten av JSON-objektet.

JSONListValues( "{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "" ) returnerar 11¶22¶33.

Exempel 2 

Tar från de Exempel på JSON-data som är lagrade i $$JSON-variabeln fram värdena för alla element i matrisen i "produkt"-objektet.

JSONListValues ( $$JSON ; "bageri.produkt" ) returnerar

{"kategori":"Bröd","id":"FB1","namn":"Munkar","pris":1.99,"special":true,"lager":43}
{"kategori":"Tårtor","id":"FB2","namn":"Chokladkaka","pris":22.5,"special":true,"lager":23}
{"kategori":"Bröd","id":"FB3","namn":"Baguette","pris":3.95,"special":true,"lager":34}

Exempel 3 

Tar Exempel på JSON-data lagrat i $$JSON-variabeln och tar fram värdena för alla element i det första "produkt"-objektet i matrisen.

JSONListValues ( $$JSON ; "bageri.produkt[0]" ) returnerar
Bröd¶FB1¶Munkar¶1.99¶1¶43.