JSONGetElement

Frågar JSON-data om ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONGetElement ( json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg )

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text, nummer

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Om JSON-värdet i nyckelEllerIndexEllerSökväg är ett tal eller logiskt värde, returnerar denna funktion ett tal, annars returneras text.

Exempel 1 

JSONGetElement ( "{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "b" ) returnerar 22 som ett tal.

Exempel 2 

JSONGetElement ( "[ true, false, true ]" ; 1 ) returnerar 0 (falskt) som ett tal.

Exempel 3 

Tar Exempel på JSON-data lagrat i $$JSON-variabeln och tar fram värdet för "namn"-objektet för det andra "produkt"-objektet i matrisen.

JSONGetElement ( $$JSON ; "bageri.produkt[1]namn" ) returnerar Chokladtårta som text.

Exempel 4 

Om variabeln $$JSON har värdet

Kopiera
{
    "bageri"
    {
        "produkt"
        [
            {
                "produkt.id" : "FB1",
                "produkt.namn" : "Munkar",
                "pris" : 1.99,
                "lager" : 43,
                "produkt.kategori" : "Bröd",
                "special" : true
            }
        ]
    }
}

kommer JSONGetElement ( $$JSON ; "['bageri']['produkt'][0]['produkt.namn']" ) att returnera Munkar som text, vilket är värdet för nyckeln "produkt.namn" i det första objektet "produkt" i matrisen. Eftersom nyckelnamnet innehåller en punkt är parametern nyckelEllerIndexEllerSökväg skriven i parentesnotation.